Samarbetspartner

Har du en verksamhet som du vill ha hjälp med att driva, eller kanske rent av sälja?

Skicka gärna lite information kring din verksamhet i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Samarbetspartner

  • I detta formulär samlar vi in de kontaktuppgifter du angivit samt IP-nummer. Vi tror att ditt intresse för att vi sparar uppgifterna och kan kontakta dig väger tyngre än risken att dina rättigheter kränks av insamlingen, och därför krävs inte något uttryckligt samtycke till insamlingen. Uppgifterna lagras på vår server, som vi hyr av en tredje part baserad i Sverige. Ett mail skickas också till info@kalmarsundsrestauranger.nu. Du kan när som helst be att få uppgifterna raderade genom att kontakta oss på info@kalmarsundsrestauranger.nu.